MRC Consulting Gdańsk - Agencja badawczo-doradcza

Założenie: 2004

Firma MRC Consulting powstała w 2004 roku w Gdańsku jako świadcząca usługi w zakresie analizy i interpretacji badań rynkowych (analiza danych, kreowanie raportów, prezentacje danych, analiza potrzeb informacyjnych) dla agencji badawczych. Jednocześnie prowadzone były działania w zakresie szkoleń oraz doradztwa w zakresie szeroko pojętego marketingu.

Od 2004 roku zrealizowano wiele raportów i opracowań dla wielu firm w zakresie badań rynkowych z całego kraju (ilościowych i jakościowych). Badania rynkowe dotyczyły sfery finansowej (ubezpieczenia, leasing), motoryzacyjnej (ubezpieczenia komunikacyjne, stacje benzynowe), oświatowej (podręczniki szkolne), telekomunikacyjnej, społecznej (jakość życia mieszkańców w wybranych obszarach) itp.

Realizowane projekty miały zarówno charakter jakościowy jak i ilościowy. Działalność w tej sferze realizowana jest do dnia dzisiejszego.

Jednocześnie z działaniami w zakresie badań pierwotnych realizowane były różnorakie projekty w zakresie badań wtórnych, które były realizowane w oparciu o dostęp do najnowszych istniejących źródeł z danego opisywanego zagadnienia.

Zrozumienie potrzeb klienta

W swojej działalności kierujemy się przede wszystkim zrozumieniem potrzeb klienta i zaproponowaniem optymalnych rozwiązań tych potrzeb zarówno w sferze kosztowej jak i terminowej. Jednym z głównych motywów działań jest proponowanie optymalnych rozwiązań dostosowanych do możliwości i potrzeb Zleceniodawców.

Obecnie działania firmy koncentrują się wokół dotychczas znanych rynków. Dodatkowo oferta poszerzona jest o możliwość budowy różnych wskaźników rynkowych, w oparciu o które można dokonywać przeglądu realizacji celów firmy, można monitorować stopień satysfakcji klientów lub obserwować zachodzące zmiany w najbliższym otoczeniu firmy. Każdy z projektów realizowany jest zawsze przy współudziale Zleceniodawcy.