Badanie jakościowe (FGI) pozwalające na ocenę poszczególnych podręczników, ocenę ich cech fizycznych, poziomu trudności, doboru tekstów, układu treści itp.