MRC Consulting Gdańsk - Agencja badawczo-doradcza

Badania rynkowe

W zakresie badań rynkowych oferujemy możliwość współpracy w zakresie szerokiego spektrum pozyskiwania danych o różnych obszarach rynku. Oferta badań obejmuje:

Badania źródeł wtórnych

W zakresie badań wtórnych oferujemy możliwość przygotowania raportów w oparciu o dostępne źródła krajowe i zagraniczne. Badania źródeł wtórnych są często niedoceniane i przez to pomijane w sytuacji potrzeby informacji rynkowych.
Warto pamiętać, że dzięki badaniom wtórnym można zaoszczędzić sporo pieniędzy i pośrednio czasu. Praca nad zleconym badaniem wtórnym odbywa się w 2 etapach:

I

ustalenie zakresu możliwych do uzyskania informacji wtórnych na podstawie zapytania uzyskanego od Klienta [czas etapu I to maksymalnie 3 dni robocze]

II

realizacja badania wtórnego na podstawie zaakceptowanej i podpisanej umowy lub zamówienia [czas realizacji etapu II to maksymalnie 4 tygodnie]

Raport z badania przekazywany jest w ustalonej formie [ppt, doc, PDF] wraz z wykazem materiałów źródłowych użytych do realizacji badania.

Zrealizowane badania wtórne dotyczyły m.in.

 • Rynek rolny w zakresie hodowli zwierząt w Polsce
 • Karty kredytowe w Polsce
 • Rynek usług SPA w Polsce
 • Ubezpieczenia dołączane do kredytów gotówkowych
 • Drukarnie w Polsce

Badania ilościowe

W zakresie badań ilościowych oferujemy możliwość realizacji badań z wykorzystaniem techniki PAPI, CAWI oraz CATI. Każde z realizowanych badań ilościowych traktowane jest indywidualnie i dopasowywane do konkretnych potrzeb zlecającego badanie. W zależności od tematu i zakresu badania ilościowego okres jego realizacji może trwać od kilku dni do kilku tygodni. Praca nad badaniem ilościowym to następujące etapy jego realizacji:

I

przygotowanie oferty badawczej i jej prezentacja

II

konstrukcja narzędzia badawczego i jego akceptacja przez Zlecającego badanie

III

realizacji terenowa badania i jego kontrola

IV

analiza danych oraz budowa raportu badawczego

V

przedstawienie raportu oraz jego prezentacja

Raport z badania przekazywany jest w ustalonej wspólnie formie [ppt, doc, PDF] wraz z bazą danych zrealizowanego badania. Każdy z klientów ma zapewniony stałą współpracę w zakresie dodatkowych analiz, wyjaśnień itp.

Zrealizowane badania ilościowe dotyczyły m.in.

 • Postrzegania przygotowań Polski do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012
 • Satysfakcji klientów z produktów ubezpieczeniowych
 • Wzorców korzystania z komunikacji autobusowej
 • Portret Pomorzanina

Badania jakościowe

W zakresie badań jakościowych oferujmy współpracę przy projektowaniu i realizacji badań z wykorzystaniem zogniskowanych wywiadów grupowych [FGI]. Każde tego typu badanie realizowane jest w ustalonych ze Zleceniodawcą warunkach oraz na podstawie zaakceptowanego scenariusza przez doświadczonych moderatorów.

Zrealizowane badania jakościowe dotyczyły m.in.

 • Preferencji w zakresie opakowań kosmetyków dla mężczyzn
 • Optymalizacji podręczników szkolnych
 • Barier wykorzystania nowych technologii w komunikacji samochodowej

Badania indywidualne i syndykatowe

W zakresie realizacji badań indywidualnych i syndykatowych opis tych badań znajdą Państwo w zakładce ‘o nas’.

W przypadku pytań prosimy o kontakt elektroniczny: biuro@mrcconsulting.pl