Warsztat samochodowy:  Rynek olejów silnikowych

W ciągu ostatnich kilkunastu lat wyraźnie zmieniło się miejsce zakupu olejów silnikowych. Obecnie głównym miejscem zakupu olejów silnikowych są nie jak wcześniej stacje benzynowe, ale warsztaty i stacje obsługi samochodów.

Celem badania było zebranie szczegółowych informacji o mechanizmach funkcjonowania najważniejszego kanału dystrybucji olejów silnikowych, jakim są stacje obsługi i warsztaty naprawcze (nieautoryzowane) oraz określenie zasad współpracy warsztatu samochodowego z dostawcą olejów silnikowych.

Badanie zostało zrealizowane na próbie 400 nieautoryzowanych warsztatów samochodowych na terenie całego kraju za pomocą wywiadu bezpośredniego (PAPI) z właścicielem / osoba decydującą o wyborze środków smarnych dla danego warsztatu.

W przypadku zainteresowania proszę kontaktować się pod adresem: biuro@mrcconsulting.pl