Od kwietnia 2015 dostępny jest nowy raport z badania syndykatowego: Rynek usług bankowych w segmencie rolnym opisujący zakres korzystania z usług bankowych wśród rolników indywidualnych w Polsce.

Metodologia badania:

Zawartość raportu:

W raporcie znajdują się informacje w zakresie oceny sytuacji społeczno-ekonomicznej w segmencie rolnym (w tym: zadowolenie z poszczególnych aspektów życia na wsi, ocena kierunku, w którym zmierza polska wieś, trudności związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego itp.) oraz informacje dotyczące rynku usług bankowych w tym segmencie (w tym: zakres wykorzystywanych produktów i usług bankowych, kryteria wyboru banku, preferowane kanały dystrybucji, znajomość banków itp.).

W przypadku zainteresowania proszę o kontakt pod adresem: biuro@mrcconsulting.pl