MRC Consulting Gdańsk - Agencja badawczo-doradcza

Nasi klienci

Uniwersytet Gdański

ZDiZ Gdynia

Ergo Hestia

Invest Komfort

Greenway Polska

Concordia

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu

Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski

Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot

BCG

Credit Agricole

SKM

Gmina Miasta Gdańsk

PKO BP

Warta

GFKM