MRC Consulting Gdańsk - Agencja badawczo-doradcza

Publikacje z wykorzystaniem zrealizowanych badań

Bike-sharing systems in Poland

(T. Bieliński, A. Kwapisz, A. Ważna)

Konkurencyjność a praktyka działań chińskich producentów samochodów elektrycznych na rynku

(T. Czuba, T. Konewka, K. Krasowska)

Jakość obsługi klienta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie usług ubezpieczeniowych

(A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Czuba)

Sposób zakupu ubezpieczeń a kryteria wyboru ubezpieczyciela w segmencie rolnym

(T. Czuba, A. Oniszczuk-Jastrząbek)

Factors affecting the image of insurers among buyers of services in rural areas

(A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Czuba)

Assessment of changes in insurance distribution channels among agricultural holdings

(T. Czuba, A. Oniszczuk-Jastrząbek)

Sports events as an effective way of brand marketing communication using the example of the Orlik sports facilities

(Ł. Strzelecki, T. Czuba)

Assessment of risks connected with economic activity in the SME sector

(A. Oniszczuk-Jastrząbek, J. Winiarski, T. Czuba)

Building insurance brand image in the SME sector in Poland - an empirical study

(A. Oniszczuk-Jastrząbek, J. Bednarz, T. Czuba, P.O. Czechowski)

Innovation as a determinant of SMEs competitiveness in Poland

(A. Oniszczuk-Jastrząbek, O. Dębicka, T. Czuba, P.O. Czechowski)

Business insurances as an element of sustainable development of small and medium enterprises in Poland

(N. Pawlak, P.O. Czechowski, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Czuba, A.J. Badyda)