MRC Consulting Gdańsk - Agencja badawczo-doradcza

Zrealizowane projekty

Rynek usług finansowych (banki, ubezpieczenia)

 1. Firmy mikro na rynku usług ubezpieczeniowych
 2. Firmy mikro na rynku usług bankowych
 3. Rynek usług ubezpieczeniowych w segmencie rolnym
 4. Rynek usług bankowych w segmencie rolnym
 5. Ryzyko emerytalne w świetle prognozowanych zmian zapotrzebowania na towary i usługi konsumpcyjne seniorów w Polsce
 6. Trendy na światowym rynku ubezpieczeń (opracowanie na podstawie danych wtórnych)

Rynek motoryzacyjny

 1. Perspektywy rynku samochodów elektrycznych w Polsce
 2. Rynek olejów silnikowych w segmencie baz transportowych
 3. Rynek olejów silnikowych w segmencie warsztatów samochodowych
 4. Zainteresowanie posiadaniem samochodu elektrycznego

Zwyczaje komunikacyjne / transport

 1. Ocena popytu i dostosowania rozkładu jazdy na linii PKM do potrzeb mieszkańców Kartuz i Kościerzyny
 2. Wzorce podróżowania wśród mieszkańców miast w Polsce
 3. Profil dostaw na ulicach: Świętojańska, Starowiejska i Abrahama w Gdyni (w ramach projektu unijnego Freight Tails)
 4. Pomiar natężenia ruchu pieszych w wybranych  punktach Gdyni (w ramach projektu unijnego Flow)
 5. Badania wzorców komunikacyjnych wśród mieszkańców  Gdyni (w ramach projektu Trolley 2.0)
 6. Audyt i certyfikacja warunków dla ruchu rowerowego i pieszego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (w ramach projektu School Chance)
 7. Badanie preferencji i zachowań transportowych mieszkańców dzielnicy Chwarzno-Wiczlino (w ramach projektu Interreg)
 8. Środowisko naturalne a zwyczaje transportowe mieszkańców
 9. Rowery a ryzyka ubezpieczeniowe
 10. Badanie preferencji użytkowników  Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO
 11. Wpływ funkcjonowania PKM na zmianę zwyczajów komunikacyjnych pasażerów
 12. Wzorce korzystania z rowerów w 9 największych miastach w Polsce

Satysfakcja / kompetencje klientów / pracowników

 1. Badania satysfakcji agentów ubezpieczeniowych współpracujących z TU
 2. Satysfakcja klientów ze współpracy z firmą GreenWay Polska
 3. Badanie satysfakcji pracowników (branża medyczna)
 4. Badanie satysfakcji pracowników (branża usługowa)
 5. Badanie satysfakcji klientów (branża budowlana)
 6. Impact 360 – badanie i ocena kompetencji pracowników

Przedsiębiorczość / innowacje

 1. Znajomość koncepcji Jedwabnego Szlaku
 2. Kompetencje menedżera przyszłości
 3. Badanie opinii na temat koncepcji zrównoważonego rozwoju w strategii przedsiębiorstw
 4. Badanie Industry 4.0
 5. Intensywność presji konkurencyjnej a zachowania innowacyjne przedsiębiorstw
 6. Identyfikacja barier przedsiębiorczości w Polsce
 7. Edukacja a potrzeby w zakresie pracowników (projekt Uczelnia badawcza)

Projekty / ewaluacja projektów

 1. Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie pomorskim (raport ewaluacyjny)
 2. Ewaluacja programu Lokalny Animator Sportu
 3. Badanie Animatorów – uczestników programu Lokalny Animator Sportu
 4. Badanie JST – uczestników programu Lokalny Animator Sportu
 5. Badanie uczestników zajęć w ramach programu Lokalny Animator Sportu

W przypadku pytań prosimy o kontakt elektroniczny: biuro@mrcconsulting.pl