Badanie dotyczące różnych aspektów życia w Gdańsku i regionie (badanie ilościowe). Raport dotyczył, poza oceną różnych aspektów życia, oceny sytuacji w regionie, oceny rynku pracy, aktualnych problemów związanych z energetyką jądrową, łupkami itp.