Rynek usług bankowych w segmencie rolnym [2016]

Od maja 2016 dostępny jest kolejny, nowy raport z badania zrealizowanego w segmencie rolnym: Rynek usług bankowych w segmencie rolnym. Raport opisuje zakres korzystania z usług bankowych (zakres, produkty, kryteria wyboru, wizerunek itp.) wśród rolników w Polsce. Metodologia badania: wielkość próby: n=500 zasięg badania: cała Polska metoda badania: CATI rodzaj próby: losowa respondent: rolnik posiadający […]