Rynek usług bankowych w segmencie rolnym

Od kwietnia 2015 dostępny jest nowy raport z badania syndykatowego: Rynek usług bankowych w segmencie rolnym opisujący zakres korzystania z usług bankowych wśród rolników indywidualnych w Polsce. Metodologia badania: wielkość próby: n=600 zasięg badania: cała Polska metoda badania: CATI rodzaj próby: losowa Zawartość raportu: W raporcie znajdują się informacje w zakresie oceny sytuacji społeczno-ekonomicznej w […]