Rynek usług ubezpieczeniowych w segmencie rolnym [2016]

Od kwietnia 2016 dostępny jest nowy raport z badania zrealizowanego w segmencie rolnym: Rynek usług ubezpieczeniowych w segmencie rolnym. Raport opisuje zakres korzystania z ubezpieczeń indywidualnych wśród rolników w Polsce. Metodologia badania: wielkość próby: n=500 zasięg badania: cała Polska metoda badania: CATI rodzaj próby: losowa respondent: rolnik posiadający gospodarstwo rolne o minimalnej powierzchni co najmniej […]